THƯỞNG ĐĂNG KÝ – 100% CẬP NHẬT NGAY TẠI TRÒ CHƠI PT!

Nhận thưởng đến 2 triệu VND tại Trò Chơi PT

Thời gian Khuyến mãi: 01/02/2024 (00:00 GMT+8) – 29/02/2024 (23:59 GMT+8)
Áp dụng:
 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi trước đó.
Sản phẩm: Trò Chơi PT

Chi tiết giải thưởng:
Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng cập nhật ngay khi gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào tài khoản PT lên đến 2,000,000 VND. Tiền thưởng sẽ được cập nhật ngay khi tiền gửi/chuyển khoản được xác nhận thành công. Tài khoản Trò Chơi sẽ bị khóa lại (không thể chuyển khoản đến tài khoản khác hoặc rút tiền) cho đến khi đáp ứng được doanh thu 20 lần theo yêu cầu.

Chi tiết phần thưởng Fun88
Chi tiết phần thưởng Fun88

Ví dụ:
Tiền gửi = 1,000,000 VND
Tiền thưởng = 100% x 1,000,000 VND = 1,000,000 VND
Doanh thu yêu cầu = (1,000,000 VND + 1,000,000 VND) x 20= 40,000,000 VND2

Cách thức tham gia:
Để nhận tiền thưởng, thành viên cần gửi tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản Trò Chơi và nhấn chọn “[Trò Chơi PT] Gửi tối thiểu 200K, Nhận 100% Thưởng Cập Nhật Ngay, lên đến 2 TRIỆU!”.

Điều khoản và điều kiện:
1. Trường hợp thành viên hoàn thành doanh thu yêu cầu hoặc số dư tại tài khoản PT thấp hơn hoặc bằng 3,000 VND, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.
2. Trường hợp thành viên muốn đăng ký thưởng SOS, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi PT bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.
3. Chỉ Doanh thu tại Trò Chơi PT được áp dụng cho khuyến mãi này.
4. Nếu thành viên bị phát hiện gian lận, có hành vi xấu hoặc trục lợi khuyến mãi, Fun88 có toàn quyền huỷ tất cả tiền thưởng hoặc chặn/ hủy bỏ toàn bộ đơn tham gia khuyến mãi.
Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *